Σκοποί του προγράμματος

Στόχοι του προγράμματος

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι πέντε δράσεις / άξονες του προγράμματος ReaLiTea, μέσα από τους οποίους φιλοδοξούμε να βοηθήσουμε τους / τις εκπαιδευτικούς να καλλιεργήσουν δεξιότητες επιστημονικού γραμματισμού.

Πόροι μάθησης

Στο πλαίσιο του προγράμματος Realitea, θα σχεδιάσουμε πόρους υβριδικής και εξ αποστάσεως μάθησης για την ανάπτυξη του επιστημονικού γραμματισμού των εκπαιδευτικών. Οι πόροι θα δοκιμαστούν πιλοτικά σε πανεπιστήμια και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς που συνεργάζονται με το πρόγραμμα, αλλά θα διατεθούν στο ευρύ κοινώ ως Ανοικτοί Πόροι Μάθησης (Open Educational Resources)

Πλαίσιο αναφοράς

Σχεδιάζουμε ένα πλαίσιο αναφοράς στο οποίο καταγράφονται διαστάσεις και μέτρα επιστημονικού γραμματισμού, που μπορούν να αξιοποιηθούν για την αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευτικών, την δημιουργία εκαιδευτικών προγραμμάτων και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού γραμματισμού.

Διάχυση της γνώσης

Αξιοποιώντας υπάρχουσα εμπείρα (π.χ. το πρόγραμμα OASIS), σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε περιλήψεις χρήσιμων άρθρων γραμμένες σε απλή γλώσσα, στις οποίες θα παρουσιάζονται σημαντικές πληροφορίες από την αρθρογραφία της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και της διδακτικής της γλώσσας.

Συλλογή ερευνών

Προβλέπεται η δημιουργία ενός αποθετηρίου στο οποίο θα κατατίθεται υλικό που παράγεται από εκπαιδετικούς (π.χ. παρουσιάσεις, δειγματικές διδασκαλίες, αναστοχασμοί) και που αφορά μικρής κλίμακας έρευνες σε σχολικά περιβάλλοντα.

Κοινότητες πρακτικής

Φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε έναν διαδικτυακό τόπο επαφής για μια διαδικτυακή κοινότητα εκπαιδευτικών, με σκοπό να διευκολύνουμε τη μεταξύ τους συνεργασία στην παραγωγή παιδαγωγικά ωφέλιμης γνώσης.